- pola wymagane do wypełnienia

Dane osobowe kandydata
Nazwisko
Imię
Data urodzenia (dd/mm/yyyy)
Obywatelstwo
Ulica, nr domu/mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Województwo
Numer telefonu do kontaktu
Adres e-mail
Wykształcenie
Uczelnia/Szkoła
Rok ukończenia
Miejscowość
Rodzaj wykształcenia
Poziom wykształcenia / Tytuł naukowy
Kierunek kształcenia
Specjalność
Zawód wyuczony
 
Dodatkowe wykształcenie
Kwalifikacje / Uprawnienia
Data nabycia uprawnienia (dd/mm/yyyy)
Nazwa uprawnienia
Dodatkowe uprawnienia
Historia zatrudnienia
Początek pracy (dd/mm/yyyy)
Koniec pracy (dd/mm/yyyy)
Nazwa pracodawcy
Stanowisko
Staż (w miesiącach)
Informacje o stażu
Staż pracy ogołem (lata/miesiące)
w tym pod ziemią (w miesiącach)
Staż pracy na aplikowanym / pokrewnym stanowisku (w miesiącach)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ZUW URBEX (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883). Oświadczam, że podane dane osobowe udostępniam dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na przechowywanie danych osobowych w firmie ZUW URBEX przez okres 12 miesięcy. Brak zgody oznacza usunięcie aplikacji po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wyświetlenia strony   Liczniki agnat.pl
Copyright © 2010 ZUW URBEX
wykonanie: domena.pl