Telefony ZUW URBEX Lubin
ZUW URBEX Sp. z o.o.
ul. M.Skłodowskiej-Curie 182
59-301 Lubin
tel. 76 847-19-71
fax. 76 847-19-75
@mail: sekretariat@zuw.pl

Spis telefonów ZUW URBEX Sp. z o.o. w Lubinie

Sekretariat
76 847-19-71 wew 101
FAX
76 847-19-75
Dyrektor
76 847-19-71 wew 101
Z-ca Dyrektora ds. Handlu i Rozwoju
76 847-19-71 wew 106
Z-ca Dyrektora ds. Produkcji
76 847-19-71 wew 107
Dział Zaopatrzenia

Kierownik Działu
76 847-19-71 wew 119
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 120
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 126
Inspektor  ds. BHP
76 847-19-71 wew 112
Dział Organizacji i Kadr

St. Specjalista
76 847-19-71 wew 113
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 115
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 229
Dział Rachunkowości i Finansów
Główny Księgowy 76 847-19-71 wew 108
Kierownik Działu
76 847-19-71 wew 230
St. Specjalista
76 847-19 71 wew 122
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 226
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 109
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 219
Dział Księgowości Zarobkowej

Kierownik Działu
76 847-19-71 wew 110
Specjalista
76 847-19-71 wew 110
Dział Marketingu i Handlu

Kierownik Działu
76 847-19-71 wew 124
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 121
Dział Przygotowania Produkcji

Kierownik Działu
76 847-19-71 wew 127
Gł. Inżynier Spawalnik
76 847-19-71 wew 222
Gł. Specjalista Konstruktor
76 847-19-71 wew 132
St. Specjalista
76 847-19-71 wew 111
Wydział PW-1 Lubin

Kierownik Wydział
76 847-19-71 wew 129, 131
Z-ca Kierownika Wydziału
76 847-19-71 wew 102
Planistka
76 847-19-71 wew 130
Narzędziownia PW-1
76 847-19-71 wew 125
Magazyn PW-1
76 847-19-71 wew 126
Wydział PW-2 Polkowice-Sieroszowice

Kierownik Wydziału
76 748-89-00
Sztygar Zmianowy
76 748-89-01
Sztygar Zminaowy
76 748-89-07
Sztygar Zminaowy
76 748-89-15
Planistki
76 748-89-02, 76 748-89-04
Narzędziownia PW-2
76 748-89-03
Magazyn PW-2
76-748-89-04
Mistrz Załadunek Koncentratu
76 747-41-76
Wydział PW-4

Główny Inżynier Energo-Mechaniczny
76 748-89-17
Planistka
76 748-89-14
Nadsztygar
74 847-19-71 wew 117
Sztygar Zmianowy
76 748-89-17
Sztygar Zmianowy
76 748-89-14
Wydział PW-6

Kierownik Wydziału
76 847-19-71 wew 207
St. Specjalista
76 847-19-31
Sztygar Zmianowy
76 747-48-80
Narzędziownia PW-6
76 747 48-09


Wyświetlenia strony   Liczniki agnat.pl
Copyright © 2010 ZUW URBEX
wykonanie: domena.pl