Oferta ZUW URBEX

Oferujemy wykonanie robót budowlano-montażowych, inżynieryjno-drogowych, instalacji  zewnętrznych  i   wewnętrznych    (wodociągowych,  kanalizacyjnych,    grzewczych,    gazowych,     technologicznych,    wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych), wytwarzanie konstrukcji stalowych, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych i usługowych oraz najem lokali usługowych.

ZUW URBEX Spółka z o. o. z siedzibą w Lubinie  swoją  działalność gospodarczą  prowadzi  również w obrębie przedsiębiorstw Grupy Kapitałowej URBEX Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest świadczenie pełnego zakresu robót i usług budowlanych zarówno inwestycyjnych, jak i remontowych. Firma prowadzi inwestycje na zasadzie Generalnego Wykonawstwa, partnera konsorcjum oraz jako podwykonawca obejmując swoim działaniem takie obszary jak: budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej, przemysłowe oraz hydrotechniczne.

Wykonawstwo  oferowanych  przez  nas robót  obejmuje  pełną realizację  powierzonych zadań inwestycyjnych w zależności od oczekiwań Inwestora.

Wieloletnia    działalność   na  rynku   budowlanym    umożliwiła    nam    zdobycie    szerokiej   wiedzy i doświadczenia w realizacji powierzanych zadań. Stworzyliśmy zespół wyspecjalizowanych fachowców będących gwarancją naszego profesjonalizmu,  który na  dzień dzisiejszy wynosi blisko 650  osób.   Zatrudniona  kadra  inżynieryjno-techniczna posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pracownicy zdolni do wykonywania specjalistycznych robót budowlano-montażowych, a także  zaplecze  techniczno-produkcyjne  wraz ze specjalistycznym sprzętem budowlanym i transportowym umożliwiają rzetelną realizację zadań inwestycyjnych.Wyświetlenia strony   Liczniki agnat.pl
Copyright © 2010 ZUW URBEX
wykonanie: domena.pl